Kế hoạch Mùa hè xanh năm 2018

Triển khai hoạt động tình nguyện tại xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa và xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) và một số hoạt động tình nguyện tại…