//Phát động Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V – năm 2020

Phát động Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V – năm 2020

Nhằm tạo môi trường giao lưu học thuật, nghiên cứu và ứng dụng các mô hình kinh tế lượng trong phân tích, dự báo các vấn đề kinh tế – xã hội, góp phần triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V – năm 2020.

Thời gian gửi đề tài tham dự hội thi năm 2020 từ tháng 10/2019 đến hết tháng 3/2020.

Thông tin chi tiết xem tại website Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam:
Kế hoạch: http://bit.ly/2wyRpOT
Thể lệ: http://bit.ly/2T3os5j