//Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp

Ngày đầu tiên hỗ trợ công tác nhập học của đội Tiếp Sức Đến Trường- Trường Đại Học Nha Trang.