//Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp

Nửa chặng đường đã qua là nổ lực hết mình của các chiến sĩ Mùa Hè Xanh 2019. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước và còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với tinh thần không ngại khó, ngại khổ của các “Chiến Sĩ” Mùa Hè Xanh 2019 sẽ đoàn kết quyết tâm vượt qua tất cả để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.

#MHX2019_Đoànkết_Xungkích_Tìnhnguyện_Vìcộngđồng

Mỗi