//CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG TÌM HIỂU VỀ LUẬT

CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG TÌM HIỂU VỀ LUẬT

Sáng nay (28/12), tại hội trường số 1 Trường Đại học Nha Trang, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn phát động Cuộc thi rung chuông vàng với chủ đề “Tìm hiểu về luật Dân sự và luật Hình sự.

Cuộc thi đã thu hút hơn 150 đoàn viên, sinh viên trong Khoa tham gia.